Kontakt

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice
tel. 32-781-92-11

Konsultant:
PROKOM Construction Sp. z o.o.,
ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 785-59-85

Wykonawca
DROG-BUD Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90
42-209 Częstochowa
tel. 34 366 51 00